Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 23 2018

paulusia
Jedna z najmądrzejszych decyzji mojego życia: odpuścić sobie gównianych ludzi.
— Kaja Kowalewska
paulusia
Miłość zaczyna się wtedy, kiedy oprócz tych wszystkich cudownych, przepięknych rzeczy nagle patrzymy na kogoś i widzimy: tutaj nędza, tam nędza, tam jakaś słabość, tutaj jakiś egoizm, tu coś totalnie nie gra, tam w ogóle jest coś, z czym nie wiem jak żyć. I w momencie kiedy w nas powstaje taka decyzja, że kocham tę osobę z tymi słabościami i będę z tymi jej słabościami szedł przez życie, i będę jej próbował w tych słabościach pomóc, dopiero tutaj zaczyna się miłość.
— Adam Szustak
Reposted fromnilnovisubsole nilnovisubsole viafatu fatu
paulusia
2161 925a
Reposted frompeluda peluda viajobi jobi
paulusia
"(...) dobroć uważam za ważniejszą od inteligencji i talentu".
— Michel Houellebecq "Interwencje 2"
Reposted fromhelven helven viamysoulfortake mysoulfortake
paulusia
3347 5650
Reposted fromarancione arancione viamysoulfortake mysoulfortake
paulusia
9924 3aab 500
paulusia
9394 719f 500
Reposted fromanheros anheros viaxannabelle xannabelle
paulusia
1132 8ad6

July 07 2018

paulusia
3074 e52d 500
Reposted fromonlyman onlyman viaIriss Iriss

March 20 2018

paulusia
8672 e8f4 500
Reposted fromkotowate kotowate viajobi jobi
paulusia
Dwie osoby pojmują tę samą sytuację tak różnie, aż nasuwa się wątpliwość, czy to istotnie ta sama sytuacja. Mnie, jednej i tej samej osobie, zdarza się pojmować jedną i tę samą sytuację tak różnie, aż nasuwa się pytanie, czy chodzi o tę samą osobę.
— Sławomir Mrożek
Reposted fromtakeyoutomygrave takeyoutomygrave viafatu fatu
2413 eb20 500
Reposted fromblutelf blutelf viasoko soko
paulusia
tumblr_okkzmnMjQN1sjhtm9o7_540.gif (540×150)tumblr_okkzmnMjQN1sjhtm9o8_540.gif (540×150)tumblr_okkzmnMjQN1sjhtm9o1_540.gif (540×150)tumblr_okkzmnMjQN1sjhtm9o2_540.gif (540×150)tumblr_okkzmnMjQN1sjhtm9o5_540.gif (540×150)tumblr_okkzmnMjQN1sjhtm9o4_540.gif (540×150)tumblr_okkzmnMjQN1sjhtm9o6_540.gif (540×150)
What we could’ve been
Reposted frompapaja papaja viairmelin irmelin
paulusia
Reposted fromAgnya Agnya viaoutoflove outoflove

February 20 2018

paulusia
2494 2550 500
Reposted frompogromcazelkow pogromcazelkow viafatu fatu
paulusia

October 23 2017

paulusia
Miłość jest wtedy, kiedy patrzysz na Niego i myślisz: "mam wszystko".
Reposted fromodmienna odmienna vianataliana nataliana
8940 aa4e 500
Reposted fromdeviate deviate viaikari ikari

October 17 2017

paulusia
4067 941e
Reposted fromjestemnalesnikiem jestemnalesnikiem viajobi jobi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl