Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 20 2018

paulusia
8672 e8f4 500
Reposted fromkotowate kotowate viajobi jobi
paulusia
Dwie osoby pojmują tę samą sytuację tak różnie, aż nasuwa się wątpliwość, czy to istotnie ta sama sytuacja. Mnie, jednej i tej samej osobie, zdarza się pojmować jedną i tę samą sytuację tak różnie, aż nasuwa się pytanie, czy chodzi o tę samą osobę.
— Sławomir Mrożek
Reposted fromtakeyoutomygrave takeyoutomygrave viafatu fatu
2413 eb20 500
Reposted fromblutelf blutelf viasoko soko
paulusia
tumblr_okkzmnMjQN1sjhtm9o7_540.gif (540×150)tumblr_okkzmnMjQN1sjhtm9o8_540.gif (540×150)tumblr_okkzmnMjQN1sjhtm9o1_540.gif (540×150)tumblr_okkzmnMjQN1sjhtm9o2_540.gif (540×150)tumblr_okkzmnMjQN1sjhtm9o5_540.gif (540×150)tumblr_okkzmnMjQN1sjhtm9o4_540.gif (540×150)tumblr_okkzmnMjQN1sjhtm9o6_540.gif (540×150)
What we could’ve been
Reposted frompapaja papaja viairmelin irmelin
paulusia
Reposted fromAgnya Agnya viaoutoflove outoflove

February 20 2018

paulusia
2494 2550 500
Reposted frompogromcazelkow pogromcazelkow viafatu fatu
paulusia

October 23 2017

paulusia
Miłość jest wtedy, kiedy patrzysz na Niego i myślisz: "mam wszystko".
Reposted fromodmienna odmienna vianataliana nataliana
8940 aa4e 500
Reposted fromdeviate deviate viaikari ikari

October 17 2017

paulusia
4067 941e
Reposted fromjestemnalesnikiem jestemnalesnikiem viajobi jobi
paulusia
Człowiek, który pragnie opuścić miejsce, w którym żyje, nie jest szczęśliwy.
— Milan Kundera, Nieznośna lekkość bytu
Reposted fromnewnightmare newnightmare viajobi jobi
paulusia
6080 fdf7 500

“Przegapiłem tę naszą miłość, jak pijany pasażer przesypia swoją stację. 
A kiedy się ocknie, to okazuje się, że był to ostatni pociąg i nie ma już czym wrócić do siebie.....“

~ Jarosław Borszewicz

Reposted fromMaryiczary Maryiczary viajobi jobi

March 18 2017

paulusia
Na tym polega tajemnica, której nigdy nie zdołamy pojąć. Nie sposób wyjaśnić dlaczego serce postanowiło pokochać tego, kogo pokochało.
— Tony Parsons
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viatulipanowa tulipanowa
paulusia
Ta sama dziewczyna która się śmieje i dużo gada i wydaję się być bardzo szczęśliwa, może być też dziewczyną która płacze codziennie przed snem.
Reposted frompieprzycto pieprzycto viapiglet piglet
paulusia
2473 1b07 500
Reposted fromNajada Najada viasmutnazupa smutnazupa
6383 b29a
Reposted fromshitsuri shitsuri vialexxie lexxie
paulusia
Mówili, że wszystko będzie dobrze, kiedy przyjdzie wiosna. Przyszła. I nie jest. Świeci tylko trochę więcej słońca. Ale to nic. Zrozumiałam, że to nie wiosna ma coś zmienić. To ja sama powinnam.
— Charlotte Nieszyn Jasińska
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaRozaa Rozaa
1494 f311
Reposted fromkulamin kulamin vialissie lissie

March 14 2017

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl