Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 17 2017

paulusia
4067 941e
Reposted fromjestemnalesnikiem jestemnalesnikiem viajobi jobi
paulusia
Człowiek, który pragnie opuścić miejsce, w którym żyje, nie jest szczęśliwy.
— Milan Kundera, Nieznośna lekkość bytu
Reposted fromnewnightmare newnightmare viajobi jobi
paulusia
6080 fdf7 500

“Przegapiłem tę naszą miłość, jak pijany pasażer przesypia swoją stację. 
A kiedy się ocknie, to okazuje się, że był to ostatni pociąg i nie ma już czym wrócić do siebie.....“

~ Jarosław Borszewicz

Reposted fromMaryiczary Maryiczary viajobi jobi

March 18 2017

paulusia
Na tym polega tajemnica, której nigdy nie zdołamy pojąć. Nie sposób wyjaśnić dlaczego serce postanowiło pokochać tego, kogo pokochało.
— Tony Parsons
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viatulipanowa tulipanowa
paulusia
Ta sama dziewczyna która się śmieje i dużo gada i wydaję się być bardzo szczęśliwa, może być też dziewczyną która płacze codziennie przed snem.
Reposted frompieprzycto pieprzycto viapiglet piglet
paulusia
2473 1b07 500
Reposted fromNajada Najada viasmutnazupa smutnazupa
6383 b29a
Reposted fromshitsuri shitsuri vialexxie lexxie
paulusia
Mówili, że wszystko będzie dobrze, kiedy przyjdzie wiosna. Przyszła. I nie jest. Świeci tylko trochę więcej słońca. Ale to nic. Zrozumiałam, że to nie wiosna ma coś zmienić. To ja sama powinnam.
— Charlotte Nieszyn Jasińska
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaRozaa Rozaa
1494 f311
Reposted fromkulamin kulamin vialissie lissie

March 14 2017

March 11 2017

paulusia
8909 3b75
Reposted fromiamstrong iamstrong viajobi jobi
8320 e510
Reposted frombuddhablink buddhablink viajobi jobi

July 09 2015

paulusia
Czasem tylko łapię się na tym, że spoglądam z nadzieją, że do mnie napisałeś.
Reposted fromcallayyy callayyy

June 15 2015

paulusia
0902 ac29
Reposted frommartynkowa martynkowa viamariola mariola

May 05 2015

paulusia
Każda porażka jest szansą żeby spróbować jeszcze raz, tylko mądrzej.
— Henry Ford
Reposted fromkyte kyte viaoczekiwania oczekiwania
paulusia
To głupie. Chcę być szczęśliwy, ale uporczywie myślę o rzeczach które mnie smucą. Jestem ambitny, ale tak często wpadam w pułapkę lenistwa, Nie lubię się, ale jednocześnie kocham to kim jestem. Pragnę uwagi, ale odrzuciłem wiele osób, którym na mnie zależy.
Najgorsze jest to, że wymagam od innych by wiedzieli kim jestem, jednocześnie sam nie mając o tym pojęcia.
https://www.facebook.com/perwersjee
Reposted frompensieve pensieve viahrabinacuervo hrabinacuervo
paulusia
Znajdź kogoś, kto sprawia, że czujesz się lepsza niż jesteś.

Reposted fromcharlotte99 charlotte99 viaoczekiwania oczekiwania

April 03 2015

paulusia
Wraca się jedynie do tych, których się kocha. Nie wraca się tam, gdzie jest się tylko kochanym. Wraca się wyłącznie do tych, których się kocha i się z nimi idzie. Albo nie wraca się nigdzie i do nikogo.
— Leopold Tyrmand
Reposted fromtomowa tomowa
paulusia
Śniłeś mi się dzisiaj, było tak jak kiedyś, aż zatęskniłam i tak mnie w dołku od tego ścisnęło, że obudziłam się w najmilszym momencie. Wiedziałeś, że można tęsknić przez sen? Ja tęsknię.
— Piotr Adamczyk
Reposted frompieprzycto pieprzycto viahrabinacuervo hrabinacuervo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl