Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 09 2019

paulusia
7191 8ebf
Reposted fromEtnigos Etnigos viaCannonball Cannonball
paulusia
Jest dopiero siódma, ale myślę wyłącznie o tym, żeby wślizgnąć się pod koc i przespać całe życie.
— Jenny Blackhurst
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viasoko soko

August 19 2019

Reposted frommessedup messedup viaaurinko aurinko
paulusia
Pamiętaj, że zawsze możesz wstać, pierdolnąć drzwiami i odejść pewnym krokiem, nie odwracając się za siebie. Nigdy nie zapominaj o tej opcji.
— Michał Kellen
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaaurinko aurinko

August 17 2019

paulusia
Popołudnia w sierpniu pachną już jesienią.
— Małgorzata Musierowicz "Ida sierpniowa"
Reposted frominvisibile invisibile viaoczekiwania oczekiwania

July 26 2019

paulusia
Wiesz co jest gorsze od kłótni, wyzwisk, tłuczenia talerzy, trzaskania drzwiami?
Obojętność.
Milczenie wszystko pieprzy.
Niszczy każdego doszczętnie.
— znalezione
Reposted frombeatkazz beatkazz viairmelin irmelin
paulusia
"Niewierność zaczyna się wtedy, gdy o czymś bardzo ważnym, intymnym w swoim życiu chcesz najpierw powiedzieć komuś innemu, a nie swojemu partnerowi lub partnerce. Można zdradzać w ogóle nie wychodząc z domu."
~ Janusz Leon Wiśniewski
Reposted frombeatkazz beatkazz viairmelin irmelin

July 22 2019

2024 19f1 500
Reposted frombrumous brumous viaweselefigara weselefigara
paulusia
9787 aa95
Reposted fromkarahippie karahippie viamysoulfortake mysoulfortake
paulusia
1197 8eee
Reposted fromnyaako nyaako viaweselefigara weselefigara
paulusia
2862 ced0 500
Reposted frompuchenstein puchenstein viamariola mariola
paulusia
1932 042c
Reposted fromfelicka felicka viamariola mariola
paulusia
Reposted fromfelicka felicka viamariola mariola
paulusia
1989 918a 500
Reposted fromribka ribka viaoczekiwania oczekiwania
paulusia
Nie mam już cierpliwości do pewnych rzeczy, nie dlatego, że stałam się arogancka, ale po prostu dlatego, że osiągnęłam taki punkt w moim życiu, gdzie nie chcę tracić więcej czasu na to, co mnie boli lub mnie nie zadowala. Nie mam cierpliwości do cynizmu, nadmiernego krytycyzmu i wymagań każdej natury.
Straciłam wolę do zadowalania tych, którzy mnie nie lubią, do kochania tych, którzy mnie nie kochają i uśmiechania się do tych, którzy nie chcą uśmiechnąć się do mnie. Już nie spędzę ani minuty na tych, którzy chcą manipulować. Postanowiłam już nie współistnieć z udawaniem, hipokryzją, nieuczciwością i bałwochwalstwem. Nie toleruję selektywnej erudycji, ani arogancji akademickiej. Nie pasuję do plotkowania. Nienawidzę konfliktów i porównań. Wierzę w świat przeciwieństw i dlatego unikam ludzi o sztywnych i nieelastycznych osobowościach. W przyjaźni nie lubię braku lojalności i zdrady. Nie rozumiem także tych, którzy nie wiedzą jak chwalić lub choćby dać słowo zachęty. Mam trudności z zaakceptowaniem tych, którzy nie lubią zwierząt. A na domiar wszystkiego nie mam cierpliwości do wszystkich, którzy nie zasługują na moją cierpliwość.
— José Micard Teixeira
Reposted fromtomowa tomowa viamariola mariola
5335 d7a9 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viasfeter sfeter
paulusia

Sekret 5

Kobieta widzi, że zachowuje się jak kretynka, ale nie jest w stanie z tym nic zrobić

Spogląda na siebie z góry i nie jest w stanie uwierzyć: naprawdę ta wrzeszcząca, historyczna wariatka to ja? Przecież zachowuję się jak debilka. Mogłabym to załatwić na spokojnie, przypierdalam się o jakieś bzdety.

I robi awanturę dalej.

— Piotr C. siedzi w mojej głowie.

October 27 2018

paulusia
2588 2e11 500
Reposted fromcalifornia-love california-love viaikari ikari
paulusia
2582 22c5
Reposted fromkarahippie karahippie viaretaliate retaliate
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl